Xhiro 1 Datë 15 Jan 2023

Numrat:
77, 48, 36, 45, 71, 51, 39, 55, 25, 56, 61, 32, 60, 7, 65, 31, 79, 12, 73, 24, 11, 89, 27, 5, 42, 80, 87, 37, 28, 3, 67, 1, 10, 81, 35, 15, 38, 33, 57, 44, 49, 47, 85, 75, 53

Çmimi Bingos: 950550.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 840.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 3

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024