Xhiro 10 Datë 19 Mar 2023

Numrat:
40, 28, 23, 25, 2, 54, 7, 21, 50, 5, 81, 3, 13, 76, 19, 43, 38, 10, 36, 66, 17, 12, 80, 57, 75, 8, 90, 84, 14, 47, 9, 29, 88, 11, 39, 65, 82, 58, 42, 41, 87, 44, 22, 77, 31

Çmimi Bingos: 602850.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1120.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 1

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024