Xhiro 17 Datë 07 Maj 2023

Numrat:
28, 33, 45, 86, 79, 77, 23, 13, 41, 52, 3, 17, 61, 8, 2, 35, 73, 11, 44, 78, 84, 51, 55, 90, 75, 68, 16, 43, 83, 7, 42, 76, 70, 74, 81, 80, 26, 25, 39, 66, 15, 58, 12, 4, 21

Çmimi Bingos: 569975.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 930.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 1

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024