Xhiro 22 Datë 11 Qer 2023

Numrat:
71, 25, 63, 46, 45, 42, 23, 38, 68, 78, 39, 43, 32, 65, 28, 34, 81, 59, 2, 21, 89, 73, 36, 57, 85, 75, 60, 15, 72, 87, 40, 5, 12, 88, 41, 50, 10, 54, 79

Çmimi Bingos: 1000000.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 4215.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 65.00 Leke

Numri i Fatit: 9

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024