Xhiro 23 Datë 18 Qer 2023

Numrat:
57, 9, 31, 20, 71, 22, 73, 48, 70, 2, 69, 52, 7, 53, 13, 64, 33, 51, 39, 68, 32, 58, 23, 72, 60, 14, 30, 37, 4, 90, 77, 84, 66, 75, 27, 65, 36, 29, 74, 28, 61, 17, 24, 11, 46, 80, 34

Çmimi Bingos: 1001250.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 780.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 4

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024