Xhiro 24 Datë 25 Qer 2023

Numrat:
33, 38, 27, 51, 83, 1, 42, 57, 35, 30, 54, 29, 14, 64, 82, 21, 62, 81, 80, 87, 24, 19, 61, 58, 25, 32, 12, 23, 8, 41, 85, 17, 11, 52, 10, 56, 84, 79, 49, 69, 78, 71, 44, 37, 22, 43

Çmimi Bingos: 1000950.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 890.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 3

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024