Xhiro 27 Datë 16 Krr 2023

Numrat:
44, 55, 6, 43, 71, 76, 51, 35, 50, 34, 64, 90, 33, 1, 52, 26, 3, 87, 5, 37, 23, 4, 73, 58, 30, 88, 11, 13, 66, 67, 85, 7, 48, 45, 10, 72, 65, 89, 46, 81, 59, 42, 62, 75

Çmimi Bingos: 901100.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1475.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 5

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024