Xhiro 28 Datë 23 Krr 2023

Numrat:
5, 58, 88, 59, 74, 57, 12, 8, 69, 89, 51, 30, 29, 45, 24, 85, 61, 43, 31, 38, 56, 40, 17, 66, 76, 82, 27, 68, 2, 84, 22, 46, 18, 79, 81, 44, 48, 52, 3, 25, 7, 73, 33, 36, 55, 87

Çmimi Bingos: 858150.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 700.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 7

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024