Xhiro 3 Datë 29 Jan 2023

Numrat:
14, 59, 8, 85, 68, 20, 76, 63, 80, 90, 23, 1, 46, 10, 29, 17, 74, 2, 62, 13, 41, 69, 82, 26, 73, 61, 44, 55, 66, 86, 65, 77, 79, 15, 28, 72, 42, 25, 51, 9, 38, 64, 36

Çmimi Bingos: 1237700.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1830.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 6

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024