Xhiro 33 Datë 08 Tet 2023

Numrat:
36, 52, 86, 31, 26, 41, 19, 38, 20, 27, 18, 50, 66, 62, 39, 2, 88, 3, 77, 24, 1, 11, 67, 48, 74, 70, 54, 72, 63, 9, 71, 61, 4, 6, 90, 28, 15, 85, 32, 79, 14, 44, 33, 42, 29

Çmimi Bingos: 1171450.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1060.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 9

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024