Xhiro 34 Datë 15 Tet 2023

Numrat:
83, 33, 67, 10, 78, 72, 24, 2, 25, 55, 65, 48, 89, 18, 35, 43, 69, 81, 9, 86, 39, 4, 16, 28, 34, 63, 11, 80, 29, 61, 15, 60, 50, 52, 84, 87, 77, 44, 5, 79, 12

Çmimi Bingos: 1200550.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 2795.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 60.00 Leke

Numri i Fatit: 2

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024