Xhiro 35 Datë 22 Tet 2023

Numrat:
72, 29, 22, 88, 8, 47, 20, 3, 69, 82, 54, 57, 18, 60, 14, 66, 51, 34, 77, 81, 31, 86, 46, 68, 33, 40, 84, 75, 1, 64, 21, 12, 38, 71, 89, 27, 59, 37, 53, 24, 49, 5

Çmimi Bingos: 1146750.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1960.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 5

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024