Xhiro 36 Datë 29 Tet 2023

Numrat:
20, 10, 14, 32, 88, 44, 80, 57, 79, 40, 60, 37, 61, 42, 67, 19, 38, 21, 70, 64, 54, 82, 45, 43, 13, 34, 65, 46, 31, 27, 50, 51, 4, 22, 81, 77, 25, 24, 53, 3, 48, 35, 87

Çmimi Bingos: 1141950.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1690.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 7

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024