Xhiro 37 Datë 05 Nen 2023

Numrat:
63, 21, 4, 9, 57, 61, 33, 72, 62, 84, 71, 83, 18, 34, 27, 43, 47, 13, 56, 40, 48, 81, 23, 22, 38, 16, 54, 77, 15, 87, 75, 39, 55, 31, 20, 78, 11, 10, 76, 17

Çmimi Bingos: 1102150.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 4170.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 70.00 Leke

Numri i Fatit: 7

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024