Xhiro 38 Datë 12 Nen 2023

Numrat:
60, 85, 59, 47, 41, 66, 44, 36, 70, 43, 77, 84, 78, 73, 29, 75, 57, 4, 65, 34, 46, 30, 11, 42, 32, 33, 62, 72, 37, 23, 88, 67, 18, 49, 74, 55, 68, 90, 17, 9, 5, 12, 2, 56, 28, 10

Çmimi Bingos: 558925.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 610.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 0

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024