Xhiro 39 Datë 19 Nen 2023

Numrat:
60, 26, 10, 31, 86, 83, 9, 33, 12, 3, 13, 17, 18, 47, 5, 51, 75, 58, 4, 25, 59, 79, 37, 64, 7, 14, 57, 21, 41, 80, 6, 73, 40, 61, 81, 55, 54, 66, 35, 50, 34

Çmimi Bingos: 1209750.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 2800.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 55.00 Leke

Numri i Fatit: 4

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024