Xhiro 1 Datë 14 Jan 2024

Numrat:
57, 82, 1, 62, 58, 2, 4, 67, 17, 35, 86, 48, 66, 64, 79, 27, 30, 36, 54, 23, 12, 80, 41, 6, 90, 55, 76, 70, 5, 21, 47, 59, 61, 81, 43, 68, 71, 29, 83, 22, 69, 39

Çmimi Bingos: 1793150.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 2065.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 9

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024