Xhiro 3 Datë 28 Jan 2024

Numrat:
40, 77, 33, 23, 46, 70, 88, 9, 10, 86, 1, 13, 43, 27, 80, 22, 82, 55, 11, 78, 29, 66, 76, 87, 2, 62, 39, 21, 89, 56, 16, 85, 35, 61, 84, 60, 44, 74, 18, 45, 54, 25, 20, 24

Çmimi Bingos: 1184450.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1475.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 4

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024