Loja telefonike

Loja telefonike është pjesë e lojës Bingo. Çdo biletë ka një kontrabiletë bashkangjitur ku do të shënohen automatikisht të dhënat tuaja.

Aq sa bileta keni blerë për atë xhiro aq kontrabileta të plotësuara me të dhënat tuaja do jenë në lojë.

Të gjitha kontrabiletat e plotësuara nga faqja e internetit do të marrin pjesë njelloj në lojë së bashku me të gjitha kontrabiletat e plotësuara në pikat e shitjes.

Si fillim, ju duhet të rregjistroheni në krye të faqes www.telebingo.al

Ju duhet të rregjistoheni sipas të gjitha kritereve të kërkuara ku dhe të keni vendosur saktë të dhënat tuaja përfshirë numrin e telefonit që të na jepni mundësinë tju marrim në telefon drejtpërdrejtë nga TV KLAN nëse kontrabileta juaj do të përzgjidhet.

Pasi të rregjistroheni me sukses, ju do keni mundësinë te zgjidhni sa bileta të dëshironi në faqen kryesore. Për çdo biletë të blerë do keni nga 1 kontrabiletë të plotësuar me të dhënat e tua.

Çdo xhiro zakonisht zgjat 7 ditë dhe hedhja e shortit bëhet çdo të dielë ora 16.00 në TV KLAN, Televizion Kombëtar, Tiranë, Shqipëri.

logo


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024