Xhiro 10 Datë 17 Mar 2024

Numrat:
20, 46, 48, 87, 69, 40, 50, 16, 81, 13, 72, 41, 64, 19, 88, 57, 68, 55, 82, 51, 43, 70, 62, 74, 2, 38, 35, 89, 75, 3, 12, 5, 86, 21, 39, 14, 49, 7, 60, 73, 15, 18

Çmimi Bingos: 1303750.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1885.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 8

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024