Xhiro 11 Datë 24 Mar 2024

Numrat:
63, 89, 69, 18, 57, 23, 81, 74, 49, 48, 51, 82, 39, 88, 58, 75, 30, 56, 85, 19, 14, 84, 2, 46, 62, 70, 79, 72, 20, 55, 47, 77, 13, 64, 33, 32, 4, 76, 7, 5

Çmimi Bingos: 1181600.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 3715.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 65.00 Leke

Numri i Fatit: 5

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024