Xhiro 12 Datë 31 Mar 2024

Numrat:
18, 16, 8, 74, 32, 52, 10, 60, 51, 82, 43, 50, 85, 3, 4, 19, 17, 14, 22, 62, 70, 37, 24, 26, 53, 67, 55, 79, 44, 65, 29, 61, 63, 15, 30, 80, 83, 86, 49, 47, 21, 76, 41

Çmimi Bingos: 1103550.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1340.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 1

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024