Xhiro 17 Datë 05 Maj 2024

Numrat:
68, 50, 28, 51, 53, 84, 76, 32, 52, 61, 9, 39, 59, 12, 49, 60, 5, 44, 20, 21, 69, 36, 26, 41, 63, 29, 46, 80, 56, 34, 47, 13, 90, 15, 37, 88, 54, 24, 35, 71, 3, 8, 48, 14, 4

Çmimi Bingos: 1059800.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1085.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 4

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024