Xhiro 18 Datë 12 Maj 2024

Numrat:
15, 64, 32, 83, 77, 65, 63, 84, 36, 76, 62, 44, 34, 5, 18, 48, 49, 35, 53, 82, 73, 80, 37, 4, 67, 72, 90, 7, 6, 54, 40, 81, 21, 42, 41, 39, 61, 85, 86, 12, 43, 2, 88, 78, 60, 22

Çmimi Bingos: 1023700.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1130.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 2

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024