Xhiro 19 Datë 19 Maj 2024

Numrat:
85, 40, 90, 38, 23, 67, 54, 72, 17, 26, 78, 59, 77, 80, 74, 76, 18, 88, 46, 4, 79, 53, 7, 42, 20, 25, 65, 75, 2, 73, 22, 44, 57, 89, 14, 19, 51, 35, 41, 61, 48, 9, 50, 39, 21, 5

Çmimi Bingos: 1001950.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 865.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 5

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024