Xhiro 20 Datë 26 Maj 2024

Numrat:
70, 62, 36, 43, 19, 86, 7, 49, 68, 3, 55, 18, 45, 80, 67, 31, 11, 71, 90, 26, 22, 14, 77, 23, 42, 27, 34, 37, 32, 56, 33, 9, 41, 73, 84, 38, 25, 66, 83, 28, 30, 35, 81

Çmimi Bingos: 1027300.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 2410.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 1

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024