Xhiro 21 Datë 02 Qer 2024

Numrat:
5, 50, 71, 73, 41, 34, 28, 66, 58, 45, 51, 61, 39, 79, 52, 56, 13, 83, 88, 72, 62, 36, 38, 85, 31, 47, 49, 17, 21, 60, 15, 43, 20, 4, 3, 18, 14, 22, 7, 44, 10, 84, 32

Çmimi Bingos: 1010900.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1305.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 2

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024