Xhiro 22 Datë 09 Qer 2024

Numrat:
8, 71, 31, 72, 54, 1, 82, 28, 90, 53, 67, 84, 80, 58, 60, 75, 12, 52, 65, 2, 69, 57, 13, 29, 5, 77, 9, 16, 24, 51, 64, 38, 45, 19, 81, 25, 14, 74, 4, 70, 87, 89, 7, 88, 3, 10, 56, 49

Çmimi Bingos: 1000450.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 955.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 9

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024