Xhiro 6 Datë 18 Shk 2024

Numrat:
80, 86, 82, 87, 68, 61, 26, 22, 90, 65, 83, 51, 14, 27, 21, 84, 77, 73, 78, 9, 41, 48, 42, 72, 67, 57, 50, 63, 43, 59, 74, 40, 76, 12, 6, 75, 8, 66, 33, 19, 2, 56, 88, 46

Çmimi Bingos: 5501800.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 2685.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 60.00 Leke

Numri i Fatit: 6

Çmimi për Numrin e Fatit: 250.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024