Xhiro 8 Datë 03 Mar 2024

Numrat:
88, 68, 19, 18, 61, 50, 2, 5, 83, 66, 30, 71, 67, 54, 69, 29, 85, 80, 70, 42, 78, 14, 75, 90, 21, 11, 20, 33, 62, 53, 37, 45, 1, 16, 8, 44, 89, 12, 76, 65, 41, 77, 48

Çmimi Bingos: 1235250.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1465.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 8

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024