Xhiro 9 Datë 10 Mar 2024

Numrat:
4, 10, 11, 75, 62, 13, 25, 14, 68, 7, 50, 51, 77, 34, 65, 15, 80, 42, 82, 54, 30, 88, 55, 8, 78, 49, 33, 70, 23, 16, 89, 2, 69, 81, 35, 17, 37, 22, 27, 74, 76, 66, 52, 84

Çmimi Bingos: 514700.00 Leke

Çmimi për 2-linja: 1140.00 Leke

Çmimi për 1-linjë: 50.00 Leke

Numri i Fatit: 4

Çmimi për Numrin e Fatit: 200.00 Leke


Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Telebingo Shqiptare Loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?

Telebingo Shqiptare

© National sh.a, Tirana, Albania
Buletini i TeleBingos
Email *
Support
+355 672078190
support@telebingo.al
© Telebingoshqiptare, 2024